Vergoedingen

Vergoeding per 1 september 2018

  • Koor, fluitiste inclusief voorgesprek € 375.00
  • Organist of pianist € 106.00
  • Indien u een solist wenst: vanaf € 50.00
  • Solistisch fluit + piano/orgel vanaf € 50.00
  • Voor het maken van een liturgieboekje vragen wij € 25.00


  • Voor het verzorgen van een concertje/viering in een woon-zorgcentrum vragen wij koor, fluitiste, pianist en voorgesprek € 250,00
  • De vergoeding voor een uitvaart wordt meestal verrekend met de uitvaartondernemer.


  • Alles inclusief btw. en reiskosten binnen de regio Apeldoorn
  • Buiten de regio brengen wij € 0.19 per km. per auto in rekening.